Retehnologizarea Unității 1 a CNE Cernavodă și extinderea Depozitului Intermediar de Combustibil Ars cu module de tip MACSTOR 400

Data publicarii : 04 Jan 2022
03.08.2023

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (3) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, MMAP pune la dispoziția publicului, spre informare, îndrumarul pentru elaborarea raportului privind impactul asupra mediului.

11.03.2022

SN Nuclearelectrica SA a transmis MMAP documentația necesară demarării procesului de consultare în cadrul procedurii EIA cu părțile potențial afectate, în conformitate cu prevederile art. 3 din Convenția Espoo, la data de 24.02.2022.
MMAP a transmis autorităților responsabile din Bulgaria, Ungaria, Serbia, Ucraina și Republica Moldova notificarea aferentă proiectului Retehnologizarea Unității 1 a CNE Cernavodă și extinderea Depozitului Intermediar de Combustibil Ars cu module de tip MACSTOR 400/ Refurbishment of Cernavodă NPP Unit 1 and extension of intermediate dry spent fuel storage with MACSTOR - 400 modules.

Statele potențial afectate pot participa la procedura de evaluare a impactului asupra mediului și pot formula observații/comentarii cu privire la proiect care vor fi luate în considerare la elaborarea îndrumarului care va sta la baza elaborării raportului privind impactul asupra mediului.

24.02.2022

Având în vedere faptul că nu au fost înregistrate comentarii/observații/propuneri cu privire la proiectul Deciziei etapei de încadrare, MMAP a emis Decizia etapei de încadrare nr. 1/23.02.2022 pentru proiectul Retehnologizarea Unității 1 a CNE Cernavodă și extinderea Depozitului Intermediar de Combustibil Ars cu module de tip MACSTOR 400.

Decizia etapei de încadrare nr. 1/23.02.2022

09.02.2022

Decizia etapei de încadrare – proiect

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesară evaluarea adecvată și nu este necesară evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Retehnologizarea Unității 1 a CNE Cernavodă și extinderea Depozitului Intermediar de Combustibil Ars cu module de tip MACSTOR 400, propus a fi amplasat în județul Constanța, oraș Cernavodă, str. Medgidiei nr. 2. (Platforma CNE Cernavodă), titular Societatea Națională Nuclearelectrica SA.

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor din bulevardul Libertății nr. 12, sector 5, București, în zilele de luni – joi, între orele 8:30 – 17:00 și vineri între orele 8:30 – 14:30, precum şi la următoarea adresă de internet www.mmediu.ro .
  2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul MMAP din bulevardul Libertății nr. 12, sector 5, București, în zilele de luni – joi, între orele 8:30 – 17:00 și vineri între orele 8:30 – 14:30 precum și pe adresa de e-mail: evaluare.impact@mmediu.ro .

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 20.02.2022 (10 zile de la data afişării prezentului anunţ).

Decizia etapei de încadrare - proiect

SN Nuclearelectrica SA a depus la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor notificarea privind intenția de realizare a proiectului de investiții: Retehnologizarea Unității 1 a CNE Cernavodă și extinderea Depozitului Intermediar de Combustibil Ars cu module de tip MACSTOR 400, amplasat în județul Constanța, oraș Cernavodă, str. Medgidiei nr. 2. (Platforma CNE Cernavodă), însoţită de certificatul de urbanism şi de solicitarea de emitere a acordului de mediu.

În urma parcurgerii etapei de evaluare iniţială a notificării privind intenţia de realizare a proiectului în conformitate cu prevederile art. 9 din Anexa 5 a Legii nr. 292/2018, MMAP a luat decizia demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

•             Decizia etapei de evaluare inițială;

Pentru a decide asupra necesității elaborării studiului de evaluare adecvată și a studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă este necesară parcurgerea etapei de încadrare, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (5) din Legea nr. 292/2018.

SN Nuclearelectrica SA a transmis MMAP memoriul de prezentare în vederea parcurgerii etapei de încadrare.

•             Memoriul de prezentare;

Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate și la sediul MMAP – bld. Libertății nr. 12, sector 5, București în zilele de luni-joi, între orele 8:30 – 17:00, vineri între orele 8:30 – 14:30 precum şi la sediul SN Nuclearelectrica SA - str. Polonă nr. 65, București, sector 1, în zilele de luni - vineri între orele 8-16.

Publicul interesat poate transmite comentarii/observații/propuneri cu privire la proiectul propus/memoriul de prezentare la sediul MMAP – bld. Libertății nr. 12, sector 5, București și pe adresa evaluare.impact@mmediu.ro , până la data de 27 ianuarie 2022.