Studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Construirea unei noi capacități portuare a Portului Prahovo pe teritoriul municipiului Negotin, Republica Serbia

Data publicarii : 07 Sep 2021

În vederea asigurării accesului publicului la informația de mediu și participarea la luarea deciziei, în cadrul procedurii evaluării impactului asupra mediului în context transfrontieră, pentru proiectul “Construirea unei noi capacități portuare a Portului Prahovo pe teritoriul municipiului Negotin, Republica Serbia”, punem la dispoziția publicului Studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru acest proiect, conform prevederilor Convenției Espoo”.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii justificate privind documentul afişat spre consultare, la adresa de e-mail: mihaela.macelaru@mmediu.ro, până la data de 5 octombrie 2021.