Stadiu Iulie 2021

Data publicarii : 23 Jul 2021

Până în prezent, la nivelul proiectului a fost elaborat și se află în procedură de validare Livrabilul nr. 1 „Servicii de consultanță și expertiză pentru elaborarea unei propuneri legislative și a unui studiu de eficientizare administrativă a managementului situațiilor de urgență generate de tipurile de risc specifice ministerului şi stării mediului”.

Pentru realizarea obiectivelor mai sus menționate se află în derulare (contract atribuit în urma procedurii de licitație deschisă)  următoarele activităţi:

  • Întocmirea unor documente care vor sta la baza elaborării unor acte legislative privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de tipurile de risc specifice Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (fenomenele meteorologice) şi a situaţiilor privind starea mediului (poluări accidentale, radioactivitate şi calitatea aerului) conform prevederilor OM nr. 202/2016 pentru aprobarea Structurii-cadru a regulamentului de gestionare a situaţiilor de urgenţă;
  • Identificarea şi optimizarea arhitecturii sistemului informaţional şi a fluxului de date pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de tipurile de risc specifice ministerului şi a situaţiilor privind starea mediului (poluările accidentale, radioactivitate şi calitatea aerului) la nivelul tuturor structurilor cu atribuţii în domeniu.

De asemenea în cadrul proiectului sunt în desfășurare următorele activități:

  • Finalizarea evaluării ofertei depusă în cadrul procedurii de licitație deschisă pentru achiziționare „Servicii de consultanță și expertiză pentru elaborare studii privind gestionarea situațiilor de urgență cu ajutorul senzorilor aeropurtați” urmând semnarea contractului cu oferta declarată câștigătoare;
  • Au fost publicate în SEAP documentele pentru achiziție „Servicii consultanță și expertiză pentru elaborarea unui set de măsuri pentru eficientizarea procedurilor de constatare și evaluare la nivel local a daunelor produse de evenimentele generate de tipurile de risc specifice Ministerului Mediului.

Proiectul dorește să aducă schimbări la nivelul autorităților, prin sistematizarea și simplificarea legislației, adaptarea structurilor, optimizarea proceselor și pregătirea resurselor umane pentru o mai bună gestionare a situațiilor de urgență generate de tipurile de risc specifice Ministerului Mediului și a situațiilor privind starea mediului, inclusiv îmbunătățirea fluxurilor informaționale.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, împreună cu partenerul de proiect – Serviciul de Telecomunicații Speciale  continuă activitățile de implementare ale proiectului în vederea finalizării cu succes și atingerea țintelor planificate.