COMUNICAT DE PRESĂ - MMAP, în calitate de lider de parteneriat împreună cu partenerul ASE din Bucureşti, implementează proiectul „Sistem de monitorizare a fluxurilor de deșeuri menajere și similare în scopul îmbunătățirii mecanismelor de gestionare a instrumentului economic “Plătește Pentru Cât Arunci”, cod SIPOCA 593

Data publicarii : 04 Aug 2020

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de lider de parteneriat împreună cu partenerul Academia de Studii Economice din Bucureşti, implementează proiectul „Sistem de monitorizare a fluxurilor de deșeuri menajere și similare în scopul îmbunătățirii mecanismelor de gestionare a instrumentului economic “Plătește Pentru Cât Arunci”, cod SIPOCA 593.
Având un buget total de 29.949.257,80 lei, din care 26.715.497,04 lei finanțare nerambursabilă,  Proiectul SIPOCA 593  se derulează pe o perioadă de 30 de luni și este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară: Administrație publică și sistem judiciar eficiente.

Descarcă comunicatul de presă

Descarcă prezentarea proiectului