Consultare publică deschisă pentru implicarea factorilor interesați în elaborarea Planurilor de Management al Riscului la Inundații

Data publicarii : 02 Jun 2020

Consultare publică deschisă pentru implicarea factorilor interesați în elaborarea Planurilor de Management al Riscului la Inundații: https://www.surveymonkey.com/r/R9KY8P7

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în calitate de lider de proiect, și Administrația Națională „Apele Române”, în calitate de partener, derulează, începând cu luna octombrie 2019, Proiectul „Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor a 2-a si a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundații - RO-FLOODS ” cod SIPOCA 734 / cod MySMIS 130033.

Descarca documentul