Raportul privind impactul asupra mediului pentru Centrala Nucleară Rivne

Data publicarii : 11 Jul 2019

În cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră, derulată în conformitate cu prevederile Convenției Espoo, Ministerul Mediului a primit din partea Ministerului Ecologiei și Resurselor Naturale din Ucraina Raportul privind impactul asupra mediului pentru Centrala Nucleară Rivne din Ucraina.

Raportul privind impactul asupra mediului - limba engleză, PDF

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii justificate privind acest raport, la sediul Ministerului Mediului în Bvd. Libertăţii, nr. 12, sector 5, București, sau la adresa de e-mail: sorina.bara@mmediu.ro, în termen de 30 de zile de la data publicării.

Rezumatul netehnic se găsește în partea 3 a Raportului, între paginile 72-151. Ministerul Mediului face demersuri pentru traducerea în limba română a rezumatului netehnic, traducere  care va fi afișată pe site imediat ce se va finaliza.

[02.08.2019]
Ministerul Mediului pune la dispoziția publicului interesat Rezumatul Netehnic la Raportul privind impactul asupra mediului pentru Centrala Nucleară Rivne din Ucraina, tradus în limba română: