MM supune consultării publice proiectul de HG privind emiterea autorizaţiei de mediu pentru Societatea Naţională NUCLEARELECTRICA S.A.– Sucursala CNE Cernavodă - Unitatea nr. 1 şi Unitatea nr. 2 ale Centralei Nuclearelectrice Cernavodă

Data publicarii : 25 Jan 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune consultării publice proiectul de HG privind emiterea autorizaţiei de mediu pentru Societatea Naţională "NUCLEARELECTRICA" S.A.– Sucursala "CNE Cernavodă - Unitatea nr. 1 şi Unitatea nr. 2 ale Centralei Nuclearelectrice Cernavodă"

Proiect de HG | Nota de Fundamentare | Anexa

Opinii/propuneri/sugestii se pot transmite în termen de 10 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Direcția Generală Evaluare Impact și Controlul Poluării, pe adresa de e-mail: liliana.jaravete@mmediu.ro.