„Elaborarea ghidurilor necesare îmbunătățirii capacității administrative a autorităților pentru protecția mediului în scopul derulării unitare a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (EGEIA)”, cod SIPOCA 19

Data publicarii : 23 Oct 2018

În cadrul proiectului  „Elaborarea ghidurilor necesare îmbunătățirii capacității administrative a autorităților pentru protecția mediului în scopul derulării unitare a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (EGEIA)”, cod SIPOCA 19 s-au derulat urmatoarele activitati :

  1. În perioada 03-04.10.2018 la sediul Ministerului Mediului s-a desfășurat Atelierul de selecție experți formatori.

Selecția a fost realizată  în conformitate cu prevederile  Ordinului MM nr. 995/19.09.2018 , act normativ prin care a fost aprobată procedura de selectie a celor 4 experti formatori  care vor coordona lucrările a 3 ateliere de recepție a ghidurilor și broșurii și asigură activități de diseminare a ghidurilor metodologice și de instruire a grupurilor țintă în cadrul proiectului ”Elaborarea ghidurilor necesare îmbunățățirii capacității administrative a autorităților pentru protecția mediului în scopul derulării unitare a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (EGEIA)”, cod SIPOCA 19.  Vizualizare  Ordin MM | Anexa nr. 1 | Anexa nr. 2

Lista cu rezultatele finale ale procedurii de selecţie a experților formatori care coordonează lucrările atelierelor de recepție a ghidurilor și broșurii și asigură activitățile de diseminare a ghidurilor metodologice și de instruire a grupurilor țintă în cadrul proiectului  

Atribuțiile experților formatori sunt următoarele:

  • coordonarea celor 3 ateliere de recepție a ghidurilor și broșurii;
  • elaborarea și susținerea prezentărilor sumare a ghidurilor în cadrul celor 5 sesiuni de diseminare;
  • elaborarea și susținerea prezentărilor ghidurilor în cadrul celor 5 sesiuni de instruire.

În baza  Ordinului MM nr. 995/19.09.2018 anexa nr.2, echipa UIP a derulat procedura de selectie a  celor 14 reprezentanți din cadrul Agențiilor pentru Protecția Mediului care vor receptiona ghidurile și brosura în cadrul a 3 Ateliere de receptie, lista poate fi vizualizata mai jos

Lista cu reprezentanții agențiilor județene pentru protecția mediului care receptionează ghidurile și broșura

Atribuțiile experților selectați sunt următoarele:

  • participă la cele 3 ateliere de lucru,
  • verifică conformitatea structurii ghidurilor cu cerințele prevăzute în contract
  • analizează și formulează observații cu privire la conținutul ghidurilor și a broșurii.
  • participă la elaborarea concluziilor finale pentru fiecare ghid în parte și la elaborarea concluziilor fiecărui atelier de lucru.

Primul Atelier  de recepție ghiduri și broșură a avut loc în perioada 11-12.10.2018 la Hotel IBIS Parlament, București “