MM, cu sediul în B-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, Bucureşti, cod fiscal 16335444, intenționează să achiziționeze servicii de organizare conferințe de închidere a proiectului „Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Mediului de a implementa politica în domeniul biodiversității” – SIPOCA 22, în cadrul Programului Operațional Dezvoltarea Capacitate Administrativă 2014-2020

Data publicarii : 13 Feb 2018

Ministerul Mediului, cu sediul în B-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, Bucureşti, cod fiscal 16335444, intenționează să achiziționeze servicii de organizare conferințe de închidere a proiectului „Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Mediului de a implementa politica în domeniul biodiversității” – SIPOCA 22, în cadrul Programului Operațional Dezvoltarea Capacitate Administrativă 2014-2020.

Anunt de participare | Caiet de sarcini | Model contract | Modele formulare

[16.02.2018] Raspuns clarificari nr. 2

[15.02.2018] Raspuns clarificari