MM, cu sediul în B-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, Bucureşti, cod fiscal 16335444, intenționează să achiziționeze servicii pentru organizarea de sesiuni de instruire referitor la evaluarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate și utilizarea Sistemelor Informatice Geografice, pentru proiectul „Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Mediului de a implementa politica în domeniul biodiversității” – SIPOCA 22

Data publicarii : 29 Nov 2017

Ministerul Mediului, cu sediul în B-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, Bucureşti, cod fiscal 16335444, intenționează să achiziționeze servicii pentru organizarea de sesiuni de instruire referitor la evaluarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate și utilizarea Sistemelor Informatice Geografice (Geographical Information Systems - GIS) în acest sens, pentru proiectul „Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Mediului de a implementa politica în domeniul biodiversității” – SIPOCA 22.

Anunt de participare | Caiet de sarcini | Model contract | Modele formulare

 

[16.12.2017] Anunt de atribuire

[15.12.2017] Proces verbal al sedintei de deschidere oferte

[08.12.2017] Raspuns solicitare clarificare nr. 2

[07.12.2017] ERATA la anuntul de participare | Raspuns solicitare clarificare nr. 1