COMUNICAT - Demarare proiect SIPOCA 58

Data publicarii : 21 Sep 2017

Ministerul Mediului în calitate de lider de parteneriat împreună cu partenerul Academia de Studii Economice din Bucureşti, lansează proiectul „Implementarea și dezvoltarea de sisteme și standarde comune pentru optimizarea proceselor decizionale în domeniul mediului” cod SIPOCA 58, co-finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Proiectul a demarat la data de 16 August 2017, are o perioada de implementare de 24 luni şi o valoare totală de 10.254.987,26 lei.

Descarca documentul