Ministerul Mediului, cu sediul în B-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, Bucureşti, cod fiscal 16335444, intenționează să achiziționeze servicii de cercetare pentru elaborarea studiului privind elaborarea, respectiv actualizarea la nivel national si pe sectoare a prognozelor de emisii de poluanti atmosferici, considerând 2050 ca an -tinta” CPV: 73110000-6 - Servicii de cercetare (Rev.2)

Data publicarii : 11 Jul 2017

Ministerul Mediului,  cu sediul în B-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, Bucureşti, cod fiscal 16335444, intenționează să achiziționeze servicii de cercetare pentru elaborarea studiului privind elaborarea, respectiv actualizarea la nivel national si pe sectoare a prognozelor de emisii de poluanti atmosferici, considerând 2050 ca an -tinta” CPV: 73110000-6 - Servicii de cercetare (Rev.2).

Invitatia de participare | Caiet de sarcini