Ministerul Mediului, cu sediul în B-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, Bucureşti, cod fiscal 16335444, intenționează să achiziționeze servicii de cercetare pentru realizarea: „Studiu privind evaluarea raportului cost-beneficiu pentru aplicarea derogărilor de la valorile limită de emisie (VLE) şi criteriile de stabilire a costurilor disproporţionat de mari în comparaţie cu beneficiile pentru mediu”

Data publicarii : 06 Jul 2017

Ministerul Mediului,  cu sediul în B-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, Bucureşti, cod fiscal 16335444, intenționează să achiziționeze servicii de cercetare pentru realizarea: „Studiu privind evaluarea raportului cost-beneficiu pentru aplicarea derogărilor de la valorile limită de emisie (VLE) şi criteriile de stabilire a costurilor disproporţionat de mari în comparaţie cu beneficiile pentru mediu”

Invitatia de participare | Caiet de sarcini | Formulare