MMAP, cu sediul în B-dul Libertății nr. 12, sector 5, București, cod fiscal 16335444, intenționează să achizitioneze Studiul privind actualizarea/elaborarea metodologiei de evaluare a stării ecologice/potenţialului ecologic pentru corpurile de apă tranzitorii şi costiere

Data publicarii : 28 Sep 2016

MMAP, cu sediul în B-dul Libertății nr. 12, sector 5, București, cod fiscal 16335444, intenționează să achizitioneze Studiul privind actualizarea/elaborarea metodologiei de evaluare a stării ecologice/potenţialului ecologic pentru corpurile de apă tranzitorii şi costiere.

Invitatia de participare | Caiet de sarcini | Anexa | Formulare | Clarificare nr. 1