Ministrul apelor și pădurilor, Ioan Deneș, a inspectat, vineri, Pădurea Letea, rezervație naturală de tip forestier, situată între brațele Sulina și Chilia, în Rezervația Biosfera Delta Dunării. Demnitarul a fost însoțit de directorul general al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva (RNP ROMSILVA), Gheorghe Mihăilescu, de directorul Direcției Silvice Tulcea, Paula Enescu și de directorul tehnic al Direcției Silvice Tulcea, Costel Petcu.

În acest context, reprezentanții RNP ROMSILVA, care se ocupă cu administrarea Pădurii Letea, l-au informat pe ministrul Ioan Deneș că, începând cu 12 iulie 2019, turiștii care vizitează rezervația vor putea achita taxa de intrare în valoare de cinci lei, trimițând un mesaj sms „LETEA serie și număr carte de identitate”, la numărul  7473.

Ministrul apelor și pădurilor a apreciat efortul depus de reprezentanții RNP ROMSILVA pentru protejarea și conservarea pădurii, dar, totodată, a cerut amplasarea unor coșuri de colectare a deșeurilor menajere și toalete, care să fie puse la dispoziția turiștilor. Demnitarul a precizat că prezența sa la Pădurea Letea nu este întâmplătoare, ci a avut loc în urma sesizărilor primite la cabinetul ministrului, cu privire la faptul că persoanele care vizitează pădurea nu au la dispoziție toalete și coșuri de gunoi.

Reprezenații RNP ROMSILVA i-au comunicat demnitarului că această problemă este cunoscută, însă legislația în vigoare este foarte restrictivă în ceea ce privește instalarea unor astfel de utilități în arealul rezervației, atât în cel al Pădurii Letea, cât și în zona din imediata vecinătate a acesteia.

Ioan Deneș i-a cerut directorului general RNP ROMSILVA să ia legătura cu autoritățile locale ale UAT-ului C.A. Rosetti, pe raza căreia se află Pădurea Letea, precum și cu reprezentanții Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD), spre a găsi soluțiile legale pentru rezolvarea acestei probleme, în maximum două săptămâni.

Cu ocazia inspecției, ministrul a discutat cu mai multe grupuri de turiști, care în acel moment vizitau pădurea, întrebându-i dacă sunt satisfăcuți de condițiile oferite, iar aceștia, în general, au apreciat ca fiind pozitivă activitatea personalului RNP ROMSILVA. În același timp, unele persoane au adus propuneri în ceea ce privește necesitatea atât a prelungirii și diversificării traseelor de vizitare, precum și a prezenței unor ghizi care să ofere informații despre animalele și vegetația prezente în acest areal forestier.

Demnitarul i-a cerut directorului general Gheorghe Mihăilescu, ca toate aceste aspecte sesizate de turiști să se afle pe agenda viitoarei întâlniri între reprezentanți ai RNP ROMSILVA, ai ARBDD, ai autorităților locale și ai ONG-urilor care activează în zona Pădurii Letea.

 

 


 

 

Pădurea Letea, în suprafață de 2825 ha, se află situată între brațele Sulina și Chilia și este declarată ca Rezervație încă din 1938, făcând parte din rețeaua Natura 2000.

Importanța și unicitatea Pădurii Letea este dată și de faptul că este considerată cea mai nordică pădure subtropicală de pe glob.

Administrarea Pădurii Letea, ca arie protejată, se face de către Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, iar situarea acesteia în fondul forestier național conduce la administrarea de către structura silvică arondată zonei, respectiv Ocolul Silvic Tulcea.

Per total, Pădurea Letea găzduiește 561 de specii de plante superioare, și se remarcă prin exemplarele excepționale de stejar cu diametre de peste 1,5 m și vârste de peste 400 de ani, culminând cu un exemplar cu diametrul apropiat de 2 m și vârsta de peste 600 de ani.

Caii de la Letea, care au rămas liberi după desființarea CAP-urilor din zonă, în prezent fiind considerați semisălbatici, pot fi observați atât în afara ariei protejate, unde sunt majoritatea, cât și în interiorul acesteia, fiind înregistrat un număr de aproximativ 500 de exemplare.