Departamentul pentru Ape, Paduri si Piscicultura


Departamentul pentru Ape, Paduri si Piscicultura indeplineste functia de autoritate publica centrala in domeniile ape, paduri si piscicultura, realizand politicile si strategiile naţionale in domeniile coordonate si indeplinind rolul de autoritate de stat in aceste domenii.

 

Centru suport


Incepand din 21.08.2014 este functional centrul suport pentru problemele legate de woodtracking si iwoodtracking (useri/parole pierdute, disfunctionalitati ale aplicatiilor etc).
Centrul suport functioneaza 24/24 la urmatoarele nr de telefon si email:

Numere de telefoane pentru suport:

0758.070.573

0758.071.931

0758.070.580

0758.070.576

Email: sumal@indaco.ro

 

Informatii SUMAL


Conform HG 470/2014 si Ordinul de ministru 596/24.06.2014, începând cu data de 2 iulie 2014 se organizează la nivel naţional testarea transmiterii de către emitenţii avizelor de însoţire în SUMAL, online sau offline, după caz, a informaţiilor standardizate, precum şi în ceea ce priveşte interogările SUMAL privind validitatea codului unic şi a existenţei codului offline.
Ocoalele silvice private şi de stat şi operatorii economici deţinători ai acordului de distribuire a documentelor cu regim special care au sediul social, punct de lucru sau care recoltează, depozitează, prelucrează, comercializează sau efectuează activităţi de import-export cu materiale lemnoase în judeţul pe teritoriul căruia se organizează testarea au obligaţia de a respecta prevederile prezentului ordin sub sancţiunea retragerii acordului de distribuire a documentelor cu regim special de către ITRSV competent teritorial, după o notificare scrisă prealabilă.

 

Kit instalare SUMALKit instalare software Aplicatie Inspector tip mobile


Kit instalare software Aplicatie Inspector tip Desktop

iwoodtracking-androidDescarca aplicatia iWoodTracking pentru AndroidDescarca aplicatia iWoodTracking pentru Windows Mobile 8Descarca aplicatia iWoodTracking pentru Windows Mobile 8Instructiuni de instalare – iWoodTracking pentru AndroidInstructiuni de instalare – iWoodTracking pentru Android Descarca Aplicatia – iWoodTracking Desktop    Descarca Aplicatia – iWoodTracking Desktop – actualizată 23.07.2014Instructiuni de instalare Instructiuni de instalare – iWoodTracking Desktop

Kit instalare software Aplicatie Agent tip mobile

 

 

iwoodtracking-androidDescarca aplicatia WoodTracking pentru AndroidDescarca aplicatia iWoodTracking pentru Windows Mobile 8Descarca aplicatia pentru Windows Mobile 8Instructiuni de instalare Instructiuni de instalare – WoodTracking pentru Android

 


Ministerul Apelor și Pădurilor a fost înființat în baza OUG nr. 1/2017 și a HG nr. 20/2017. Ministerul Apelor şi Pădurilor se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și îşi desfăşoară activitatea în domeniile: planificare strategică, managementul fondului forestier şi cinegetic, gospodărirea apelor, hidrologie, hidrogeologie, protecţia, conservarea şi refacerea capitalului natural din domeniul apelor şi pădurilor.