În data de 27 noiembrie 2018  a avut loc primul eveniment virtual de capitalizare  în cadrul Proiectului DANUBE FLOODPLAIN (Reducerea riscului de inundații prin reabilitarea luncii de-a lungul fluviului Dunărea și a afluenților).

 

Scopul acestui eveniment a fost de prezentare a tuturor factorilor implicați, crearea  unei legături între ei, dar și conectarea proiectului cu alte proiecte relevante, legate de gestionarea apei și prevenirea riscului la inundații. De asemenea, s-a urmărit realizarea unui schimb de bune practici precum și de demarare a construcției sinergice între aceste proiecte.

 

 La conferința virtuală au participat toți partenerii proiectului din cele zece țări implicate, factori interesați din fiecare regiune vizată, precum și reprezentanți mass-media.

 

Proiectul DANUBE FLOODPLAIN se implementează în cadrul Strategiei UE în Bazinul Hidrografic al Dunării.

 

   

Ce își propune proiectul

 

 

Obiectivul principal al proiectului DANUBE FLOODPLAIN este îmbunătățirea managementului apelor transfrontaliere și prevenirea riscului de inundații, maximizând în același timp beneficiile pentru biodiversitate. Aceasta ar putea contribui la crearea unei rețele de ecosisteme acvatice mai stabile și bogate în specii, care să ofere avantaje suplimentare comunităților locale și care să reducă atât impactul diferitelor activități umane, dar și efectul evenimentelor climatice extreme. Proiectul va avea ca rezultat îmbunătățirea cunoștințelor despre managementul integrat al apei în rândul țărilor dunărene, prin: restaurarea zonelor inundabile, combinarea infrastructurilor clasice și a celor verzi, adoptarea unor măsuri de retenție naturală.

 

Ce a dus la necesitatea apariției acestui proiect? Lucrările de regularizare istorice și recente – baraje și diguri, întreruperea conectivității longitudinale și laterale, modificările în modul de utilizare al terenurilor – care au avut loc de-a lungul bazinului Dunării, au dus la reducerea masivă a suprafețelor de luncă.  Diminuarea acestor zone cu până la 68% în ultimii 100 de ani a avut efecte dezastruoase atât pentru comunitățile locale care au fost expuse inundațiilor, cât și asupra biodiversității. Lunca Dunării a avut întotdeauna rol de protecție naturală împotriva inundațiilor cauzate de viituri și scurgeri rapide, iar scăderea suprafeței acesteia, împreună cu ploile torențiale cauzate de schimbările climatice au generat inundații masive în Europa începând cu anul 2002. În același timp, reducerea suprafețelor de luncă a cauzat pierderea habitatelor pentru multe specii, pierderea conexiunilor între ecosisteme și implicit scăderea biodiversității, o bogăție a acestor zone în trecut.

 

Cu ocazia evenimentului din data de 27 noiembrie 2018, participanții  au discutat despre Strategia UE privind calitatea apei în regiunea Dunării. De asemenea, au fost prezentate proiectele:  

 

SIMONA – Sediment-quality Information, Monitoring and Assessment System to support transnational cooperation for joint Danube Basin water management/ Sistemul de informare, monitorizare și evaluare a calității sedimentelor, pentru susținerea cooperării transnaționale pentru gestionarea comună a bazinului hidrografic al Dunării.  Proiectul SIMONA are ca scop elaborarea unor metode și protocoale de colectare, analiză de laborator, stocare și acces comun la probele de sediment colectate din zone pilot ale bazinului Dunării, și integrarea acestor elemente într-o platformă unică, accesibilă la nivel local și regional. Sistemul ar facilita un management mai bun al apelor transnaționale și ar permite reducerea considerabilă a riscului de inundații. 

 

JoinTisza – Consolidarea cooperării între planificarea gestionării bazinelor hidrografice și inundații, prevenirea riscurilor pentru îmbunătățirea stării apelor bazinului râului Tisa. În cadrul proiectului vor fi identificate soluții pentru provocările comune din întregul bazin, care se referă la supraexploatare, modificarea regimului apei, contaminarea apelor, intensificarea inundațiilor pe fondul amplificarii efectelor schimbărilor climatice. Totodată, proiectul are ca scop îmbunătățirea stării apelor din bazin prin consolidarea cooperării transnaționale și îmbunătățirea interacțiunii între stakeholderi (ca părți interesate) și autoritățile care administrează și monitorizează în cooperare același bazin hidrografic.

Specialiști din țările implicate în Proiectul DANUBE FLOODPLAIN au prezentat proiectele  pilot din cadrul acestuia: Krka, în Slovenia, Begecka Jama, în Serbia, Morava, în Slovacia, Tisa Medie, în Ungaria, și Bistreț, în România.

 

Lansarea Proiectului DANUBE FLOODPLAIN (Reducerea riscului de inundații prin reabilitarea luncii de-a lungul fluviului Dunărea și a afluenților) a avut loc în perioada 27-28 septembrie, la  București, România, cu ocazia primei întâlniri a partenerilor de proiect.

 

Proiectul DANUBE FLOODPLAIN este finanțat de Programul  Interreg Europe prin Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 și este implementat de 18 instituții și organizații partenere și patru instituții cu rol de parteneri strategici asociați din zece țări care fac parte din bazinul fluviului Dunărea (Austria, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Germania, Ungaria , Slovacia, Slovenia, România și Serbia).

 

Instituțiile și organizațiile partenere din România sunt Ministerul Apelor și Pădurilor, Administrația Națională „Apele Române”, care are și rolul de lider al proiectului, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor și WWF România.