În cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, România, prin Ministerul Apelor și Pădurilor, asigură co-coordonarea Ariei prioritare 5 (PA 5) – Managementul riscurilor de mediu, împreuna cu co-coordonatorul din cadrul Ministerului Afacerilor Externe din Ungaria.

 

Ministerul Apelor și Pădurile (MAP), are calitate de Partener, în cadrul proiectului „AP 5 – Managementul Riscurilor de Mediu din cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării” ce a fost aprobat spre finanțare în cadrul Programului Transnațional al Dunării . Acest proiect continuă finanțarea activităților Ariei Prioritare 5 a Strategiei Dunării care până în prezent s-a realizat în cadrul proiectului ,,Asistență tehnică pentru facilitarea coordonării Ariei Prioritare 5 Managementul riscurilor de mediu a Strategia UE pentru Regiunea Dunării (PA5-RO)”, cu dată de finalizare 31.12.2016.

 

Obiectivul proiectului este de a sprijini coordonarea continuă a Ariei Prioritare 5 (PA 5) – Managementul riscurilor de mediu a Strategiei UE pentru regiunea Dunării, pentru a facilita un sistem stabil, eficient și inovator de guvernanță pentru Aria Prioritară 5, în scopul de a consolida cooperarea în domeniul gestionării inundațiilor și a schimbărilor climatice în bazinul Dunării.

 

Mai multe detalii pe website-ul proiectului.