Solicitare servicii de consultanță 02/CQ/2017

Ministerul Apelor și Pădurilor, deruleaza proiectul „Controlul Integrat al poluarii cu nutrienti”- Finantare Aditionala, proiect finantat de Banca Mondială şi intenţionează să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru Servicii de consultanță în vederea sprijinirii potențialilor beneficiari pe perioada pregătirii și implementării apelurilor nr. 2 și 3 pentru depunerea de sub-proiecte organizate în cadrul Programului Competitiv de Finanțare “Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți” – 02/CQ/2017.

Publicat azi: 29.12.2017

 

Answer to clarification_REoI_02-CQ-20107

RequestforEoIs_TA_Support potentialbeneficiaries during the preparation and development phases_help desk

ToR _TA_Support potential beneficiaries during the preparation and development phases_help desk


Ministerul Apelor și Pădurilor a fost înființat în baza OUG nr. 1/2017 și a HG nr. 20/2017. Ministerul Apelor şi Pădurilor se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și îşi desfăşoară activitatea în domeniile: planificare strategică, managementul fondului forestier şi cinegetic, gospodărirea apelor, hidrologie, hidrogeologie, protecţia, conservarea şi refacerea capitalului natural din domeniul apelor şi pădurilor.