Solicitare Expresii de Interes pentru 2/QBS/2017

Ministerul Apelor și Pădurilor, deruleaza proiectul „Controlul Integrat al poluarii cu nutrienti”- Finantare Aditionala, proiect finantat de Banca Mondială şi intenţionează să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru Servicii de Consultanță pentru furnizarea de servicii de consultanță pentru înființarea și funcționarea unei rețele de transfer de cunoștințe și instruire în vederea promovării bunelor practici agricole pentru a reduce riscul de poluare cu nutrienți în Regiunile de Dezvoltare Sud-Muntenia, Bucuresti-Ilfov si Sud Vest Oltenia  – 02/QBS/2017.

Publicat azi, 11 Decembrie 2017.

 

Answer to clarification 2_ToR_02-QBS-2017

Answers to clarifications to ToR_02.QBS.2017

Addendum no 1_extension deadline submission_EoI_KTN 2_02-QBS-2017

Request for EoIs_Knowledge Transfer Network_SMuntenia_SVOltenia_BI

ToR_Consulting services_Knowledge Transfer Network_SMuntenia_SVOltenia_BI