SIGLA_GUV_NEGRU


ACTE NORMATIVE privind siguranţa în exploatare a digurilor  • LEGEA SIGURANŢEI DIGURILOR NR. 259/2010, publicatǎ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 18 martie 2014, republicată în temeiul art. 107 alin. (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouǎ numerotare.

  • ORDIN nr. 3201 din 07 august 2012 al ministrului mediului şi pădurilor privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funţionare a Comisiei Naţionale pentru Siguranţa Digurilor CONSIDIG.

  • ORDIN nr. 1749/2012 pentru aprobarea relgementării tehnice “Normativ privind evaluarea stării de siguranţă a digurilor de apărare impotriva inundaţiilor, indicativ NP 131-2011

  • Ministerul Apelor și Pădurilor a fost înființat în baza OUG nr. 1/2017 și a HG nr. 20/2017. Ministerul Apelor şi Pădurilor se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și îşi desfăşoară activitatea în domeniile: planificare strategică, managementul fondului forestier şi cinegetic, gospodărirea apelor, hidrologie, hidrogeologie, protecţia, conservarea şi refacerea capitalului natural din domeniul apelor şi pădurilor.