Servicii de reconfigurare rețea structurată date-voce și echipamente

Ministerul Apelor şi Pădurilor, cu sediul în B-dul Magheru, nr. 31, sector 1, Bucureşti, cod fiscal 36904099, intenționează să achiziționeze servicii de reconfigurare rețea structurată date-voce și echipamente

 

Anuntul este disponibil pe site-ul www.e-licitatie.ro la sectiunea anunturi publicitate

Valoarea estimată a achiziţiei este de 68.067 lei fără TVA.

Cod CPV: 32424000-1 Infrastructura de retea

 

Caiet de sarcini