Servicii de COPY/PRINT/SCAN/FAX

Ministerul Apelor și Pădurilor, în temeiul art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, dorește să achiziționeze Servicii de COPY/PRINT/SCAN/FAX.

 

Invitatie de participare

Caiet de sarcini

Modele Formulare

 

 


Ministerul Apelor și Pădurilor a fost înființat în baza OUG nr. 1/2017 și a HG nr. 20/2017. Ministerul Apelor şi Pădurilor se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și îşi desfăşoară activitatea în domeniile: planificare strategică, managementul fondului forestier şi cinegetic, gospodărirea apelor, hidrologie, hidrogeologie, protecţia, conservarea şi refacerea capitalului natural din domeniul apelor şi pădurilor.