Servicii de consultanţă pentru supervizarea lucrărilor de  construcţie pentru: Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Tîrgșoru Vechi, satele Tîrgșoru Vechi, Stăncești și Zahanaua, jud. Prahova și  pentru lucrări de construcție pentru Platformă de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Ciochina, județul Ialomița-01/CQ/2017

Ministerul Apelor și Pădurilor, deruleaza proiectul „Controlul Integrat al poluarii cu nutrienti”- Finantare Aditionala, proiect finantat de Banca Mondială şi intenţionează să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru ACHIZIŢIA de servicii de consultanţă pentru supervizarea lucrărilor de  construcţie pentru: Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Tîrgșoru Vechi, satele Tîrgșoru Vechi, Stăncești și Zahanaua, jud. Prahova și  pentru lucrări de construcție pentru Platformă de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Ciochina, județul Ialomița-01/CQ/2017”

Publicat azi: 31 august 2017

 

REoI supervision Tg Vechi 01 CQ 2017

TORs Supervizare_Targsor si Ciochina_01_CQ_2017