Semestrul I 2017 – Rapoarte de activitate

Regăsiți, mai jos, rapoartele de activitate ale instituțiilor din subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Apelor și Pădurilor, aferente primului semestru al anului 2017:

 


AN Apele Române

RNP – ROMSILVA

GF Brașov

GF București

GF Timișoara

GF Suceava

GF Râmnicu Vâlcea

GF Ploiești

GF Focșani

GF Cluj

GF Oradea

ESZ Prahova


Ministerul Apelor și Pădurilor a fost înființat în baza OUG nr. 1/2017 și a HG nr. 20/2017. Ministerul Apelor şi Pădurilor se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și îşi desfăşoară activitatea în domeniile: planificare strategică, managementul fondului forestier şi cinegetic, gospodărirea apelor, hidrologie, hidrogeologie, protecţia, conservarea şi refacerea capitalului natural din domeniul apelor şi pădurilor.