Cea de-a XXX-a Sesiune a Comisiei hidrotehnice româno-ungare în domeniul gospodăririi apelor de frontieră s-a desfășurat la Gyula, Ungaria, în perioada 14 – 17 mai 2019.

Delegaţia română a fost condusă de  secretarul de stat pentru Ape, Adriana Petcu, din cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor, în calitate de Împuternicit Guvernamental pentru aplicarea Acordului hidrotehnic româno-ungar.

Pe ordinea de zi a Sesiunii au fost incluse problemele privind colaborarea celor două Părţi în domeniul gospodăririi apelor, iar în cadrul întâlnirii s-a analizat modul de realizare a sarcinilor stabilite de Comisie la Sesiunea a XXIX-a,  modul de îndeplinire a obligaţiilor care rezultă din Regulamentele de aplicare a prevederilor Acordului, precum şi activităţile desfăşurate, până la Sesiunea a XXX-a a Comisiei, în domeniile: apărarea împotriva inundaţiilor, urmărirea calităţii apelor de frontieră pe bază de analize sistematice (efectuate separat şi în comun), schimbul de informaţii meteorologice, hidrologice şi avertizări cu privire la fenomenele periculoase şi poluări accidentale, precum și urmărirea funcţionalităţii lucrărilor hidrotehnice.

În cadrul întâlnirii a fost convenit și semnat la 17 mai 2019, la Gyula, Protocolul Sesiunii a XXX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare.

Hotărârile stabilite de comun acord prin Protocolul Sesiunii a XXX-a a Comisiei hidrotehnice reprezintă sarcinile pe care Părțile le au de îndeplinit în următorul an de activitate.

Aceste întâlniri în domeniul gospodăririi apelor, se desfășoară în baza Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta, la 15 septembrie 2003; acesta a intrat în vigoare la data 17 mai 2004, exact acum 15 ani, fiind aprobat prin HG 577/2004.