Ministrul apelor și pădurilor, Ioan Deneș, a participat, vineri, la cea de-a doua ediție a Forumului Pădurilor, Industriei Lemnului și Economiei Verzi, organizat de Fordaq România, cu sprijinul Consiliului Pădurilor și Dezvoltării Rurale și al Patronatului Investitorilor Autohtoni din România- PIAROM .

 

În cadrul evenimentului s-au prezentat rezultatele Inventarului Forestier Național – Ciclul II și, pornind de la informațiile privind starea pădurilor, specialiștii din domeniu și reprezentanții autorităților au dezbătut aspecte esențiale pentru sectorul forestier. Printre subiectele discutate s-au aflat: starea pădurilor din România, gospodărirea pădurilor din punct de vedere al mediului în contextul schimbărilor climatice, lemnul ca resursă regenerabilă, sustenabilitatea industriei lemnului, utilizarea biomasei pentru producerea de energii din surse regenerabile, precum și măsurile necesar a fi luate pentru o mobilizare sustenabilă a resurselor forestiere.

 

De asemenea, au fost discutate prioritățile de finanțare a sectorului forestier, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, dar și starea sectorului forestier și a industriei de prelucrare a lemnului, inclusiv industria mobilei.

 

Menționăm că primul ciclu al Inventarului Forestier Naţional (IFN) s-a desfășurat în perioada 2008-2012, iar în 2018 au fost finalizate lucrările pentru realizarea celui de-al doilea ciclu IFN, început în 2013. Până la finele lui 2017 s-au cules informaţii din toate suprafețele de probă permanente IFN, precum și informații despre 539.141 arbori eșantion. În 2018 au fost efectuate operaţiuni de verificare a pieţelor măsurate în Ciclul II SUMAL.

 

Conform analizei, suprafața totală de pădure este de 7.037.607 ha, din care terenuri acoperite cu arbori 6.929.047 ha, terenuri destinate împăduririi 56.653 ha și alte terenuri, 51.907 ha.

 

Comparativ cu situația din IFN1, suprafața totală a pădurii din IFN2 este foarte apropiată de acesta (7.046.056 ha), dar se constată creșterea suprafeței terenurilor acoperite cu arbori în IFN2 (de la 6.900.962 ha la 6.929.047 ha) și o scădere a suprafețelor terenurilor destinate împăduririi (de la 78.457 ha la 56.653 ha) și a altor terenuri goale (de la 66.637 ha la 51.907 ha), ca urmare a lucrărilor de regenerare efectuate în perioada dintre cele două cicluri IFN. Suprafața terenurilor acoperite cu arbori reprezintă peste 98% din suprafața pădurii.

 

Volumul de lemn pe picior din păduri este de 2.354.789.867 mc, cu un volum mediu de aproape 340 mc pe hecar.

 

Referitor la volumul de lemn pe picior din păduri, acesta a crescut de la 2.221.593.369 mc în IFN1, la 2.354.789.867 mc în IFN2, ca urmare a creșterii curente anuale mari înregistrată în această perioadă, datorită structurii pe clase de vârstă și condițiilor climatice favorabile. De asemenea, și volumul mediu de lemn la hectar a crescut corespunzător, de la 322 la 340 mc/ha/an.

 

Volumul mediu anual recoltat în perioada 2013-2017, stabilit în baza informațiilor comunicate de Institutul Național de Statistică, este de 18,136 mil. mc/an (anul 2013- 19,282 mil. mc, anul 2014 -17,889 mil. mc, anul 2015 -18,133 mil. mc, anul 2016 – 17,198 mil. mc, anul 2017 – 18,316 mil. mc).

 

Până la 05.12.2018 a fost recoltat şi transportat din fond forestier un volum de 16.850.988 mc.

 

Creșterea curentă anuală a pădurii este de 58.622.946 mc/an, realizând o creștere curentă anuală la hectar de 8,46 mc/ha/an. Menționăm că media europeană este de 4,4 mc/an/ha.

 

În ceea ce privește raportul suprafaţa de pădure/locuitor studiile au arătat că aceasta este de 0,35 ha/loc (la 1 ianuarie 2017 populaţia României a fost de 19.644.350 locuitori-populaţie rezidentă), apropiată de cea europeană 0,31 ha/loc.

 

 

Informații suplimentare:

 

Inventarul forestier național (IFN)  este principalul instrument de evaluare a resurselor forestiere dintr-o țară.

 

România s-a aliniat celorlate ţări europene care realizeză un inventar forestier.

 

Inventarul forestier are ca pricipal obiectiv evaluarea, la nivel național, a activităților de colectare, gestionare şi analiză a informațiilor privind resursele forestiere, de publicare a rezultatelor analizelor respective şi de întocmire a studiilor/scenariilor privind dezvoltarea sectorului forestier care să fie utilizate, cu precădere, în procesele de elaborare a politicii forestiere şi de cooperare inter-sectorială.

 

Inventarul forestier naţional (IFN) a fost iniţiat în anul 2006. El este proiectat să acopere întreaga vegetaţie forestieră din România, respectiv fondul forestier naţional și vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional, precum şi arborii din afara pădurii.

 

Activitatea IFN, constituit ca serviciu în cadrul Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea“, este deosebit de complexă, de la culegerea datelor de teren (despre arbori, arborete, lemn mort, soluri forestiere etc.) la fotogrammetrie digitală, analize de laborator și prelucrarea statistică a unui volum imens de date.