RAPORT privind activitatea SC ESZ Prahova pentru anii 2016-2018

Prezentul raport este elaborat în temeiul și în conformitate cu prevederile Art. 58 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 14 decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

 


DESCARCĂ RAPORTUL 2018

DESCARCĂ RAPORTUL 2017

DESCARCĂ RAPORTUL 2016