RAPORT privind activitatea Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva  2016-2019

Prezentul raport este elaborat în temeiul și în conformitate cu prevederile Art. 58 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 14 decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 20/2017, Ministerul Apelor și Pădurilor realizează politica la nivel național în domeniile gospodăririi apelor, silvic și cinegetic cu privire la toate sectoarele și subsectoarele pe care le administrează, elaborează strategia și reglementările specifice de dezvoltare și armonizare a acestor activități în cadrul politicii generale a Guvernului, asigură și coordonează aplicarea strategiei Guvernului în domeniile sale de competență, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare, reglementare, monitorizare, inspecție și control în aceste domenii.

Ministerul Apelor și Pădurilor are sub autoritate Regia Națională a Pădurilor – Romsilva.

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva este organizată și funcționează în baza Hotărârii Guvernului nr. 229/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva este persoană juridică, este regie autonomă de interes național, aflată sub autoritatea statului, prin autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva are ca scop principal gestionarea durabilă și unitară a fondului forestier proprietate publică a statului.

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva este supusă prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Descarcă RAPORTUL 2019-Semestrul I

 

Descarcă RAPORTUL 2018

 

RAPORT privind evoluția RNP-ROMSILVA și îndeplinirea indicatorilor de performanță prevăzuți în contractului de mandat al directorului general la finele anului 2018

 

Descarcă RAPORTUL 2017

 

Descarcă RAPORTUL 2016

 

Descarcă Raportul suplimentar la “Raportul privind activitatea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, pentru anul 2016”