Proiectul SIPOCA395, în valoare de peste 12,3 milioane de lei, derulat de Ministerul Apelor și Pădurilor

Ministerul Apelor și Pădurilor derulează, începând din luna iulie 2018 Proiectul “Implementarea și dezvoltarea de sisteme și standarde comune pentru optimizarea proceselor decizionale în domeniul apelor și pădurilor, aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în Ministerul Apelor și Pădurilor pentru sistematizarea și simplificarea legislației din domeniul apelor și realizarea unor proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri în domeniul silviculturii”, cod SIPOCA 395 / cod MySMIS 116294.

 

Semnarea contractului de finanțare a a avut loc pe data de 26 iulie 2018, Ministerul Apelor și Pădurilor devenind astfel beneficiarul contractului de finanțare nr. 202/26.07.2018 pentru proiectul cod SIPOCA 395 cod MySMIS 116297, proiect ce se implementază în parteneriat cu Academia de Studii Economice, București și cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”.

 

Valoarea totală a proiectului este de de 12.308.430,75 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 83.98%, iar cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 16.02%.

 

Durata de implementare a proiectului este de 26 luni.

 

Prin implementarea proiectului se dorește consolidarea capacității instituționale a Ministerului Apelor și Pădurilor (MAP) și a structurilor aflate în subordinea, sub autoritatea și în coordonarea sa prin îmbunătățirea managementului proceselor și activităților organizaționale și implementarea instrumentelor de management al calității, în vederea eficientizării administrației publice. De asemenea, proiectul are în vedere dezvoltarea și evaluarea competențelor profesionale ale personalului, în vederea eficientizarii procesului decizional la standarde înalte. În acest sens, se vor organiza sesiuni de formare profesională și instruire pentru implementarea mecanismelor de coordonare ce vor fi realizate în cadrul proiectului.

 

Printre obiectivele specifice ale proiectului se numără:

 

  1. 1. Implementarea unor sisteme unitare de management al calității și performanței la nivelul Ministerului Apelor și Pădurilor.
  2.  
  3. 2. Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în M.A.P prin realizarea unor politici publice în domeniul managementului apei și în domeniul silviculturii.
  4.  
  5. 3. Realizarea Codului Apelor prin sistematizarea și simplificarea amplelor reglementări din domeniul managementului apei.
  6.  
  7. 4. Realizarea unor proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri în domeniul silviculturii.
  8.  
  9. 5. Competențe crescute pentru personalul din cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor și din structurile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea sa, în domeniul managementului calității, pentru susținerea măsurilor/acțiunilor de sistematizare și simplificare a legislației în domeniul managementului apei și pentru susținerea măsurilor/acțiunilor de simplificare a procedurilor pentru mediul de afaceri în domeniul silviculturii.

 

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de 280 de angajați, cu funcții de conducere și execuție, din cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor, inclusiv din cadrul structurilor aflate în subordinea, sub autoritatea și în coordonarea sa. Grupul țintă va beneficia de cursuri de formare profesională pentru competențe crescute în domeniul managementului calității, în vederea realizării unor politici publice performante în domeniul apelor și al silviculturii, pentru realizarea Codului Apelor prin sistematizarea și simplificarea legislației din domeniul apelor, dar și pentru realizarea unor proceduri simplificate pentru mediul de afaceri din domeniul silviculturii.

 

Un aspect deosebit de important este faptul că transferul rezultatelor proiectului se va realiza și către diverși factori de decizie și alte entități publice și private, potențiali beneficiari responsabili din domeniul proiectului, prin intermediul conferințelor, workshop-urilor, al evenimentelor și consultărilor publice organizate în cadrul proiectului. De asemenea, studiile și analizele de specialitate se vor elabora utilizând metode și tehnici de cercetare stiințifică, iar rezultatele pot fi asimilate cercetărilor stiințifice. În același timp, se va asigura diseminarea acestor informații în interiorul universitaților, în rândul membrilor comunității academice dar și al studenților și doctoranzilor, iar în acest mod se asigură și sustenabilitatea proiectului, rezultatele fiind vizibile pe termen lung.

 

 

Proiectul este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitatea Administrativă 2014-2020, depus în cadrul cererii de proiecte nr. IP8/2017 „Sprijin pentru implementarea managementului calității, măsuri de simplificare pentru cetățeni și mediul de afaceri, sistematizarea legislației și evaluarea sistemică a cadrului de reglementare”.

 

 

Contact:

 

Olimpia Negru

Manager de proiect

olimpia.negru@map.gov.ro