Proiecte de acte normative supuse dezbaterii publice

ORDIN pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 367/2010 pentru aprobarea valorii concesiunii, a modului de calcul şi a modului de plată a redevenţei obţinute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, precum şi a modelului de contract de concesiune

 • OM concesiuni
 • Pentru relații suplimentare, persoana de contact este:
  Danut IACOB – director – daniacob2010@yahoo.com  ORDIN privind aprobarea metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării

 • Metode dend. 12.11.2014, draft M.GH.
 • Pentru relații suplimentare, persoana de contact este:
  Danut IACOB – director – daniacob2010@yahoo.com  HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice – Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva

 • HG înscriere păduri 12
 • NF înscriere păduri 12
 • Anexa HG înscriere păduri 12


 • Pentru relații suplimentare, persoana de contact este:
  Olga GEORGESCU – consilier – olga.georgescu@mmediu.ro
  tel: 021.316.44.65 fax: 021.316.97.65  HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • HG- eliminare dubluri
 • Nota de fundamentare eliminare dubluri
 • Anexa


 • Pentru relații suplimentare, persoanele de contact sunt:
  Dănuț IACOB – director – daniacob2010@yahoo.com
  Olga GEORGESCU – consilier – olga.georgescu@mmediu.ro
  tel: 021.316.44.65 fax: 021.316.97.65  HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare

 • Proiect modificare HG 229/2009
 • NF modificare HG 229/2009


 • HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice – Regia Națională a Pădurilor – Romsliva.

 • HG. poduri
 • Anexa HG poduri
 • NF 09 04 2014 poduri


 • HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii unor bunuri din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, ca urmare a reevaluării

 • Nota de fundamentare 762
 • HG 762
 • ANEXA 762


 • HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii unor bunuri din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, ca urmare a reevaluării

 • Nota de fundamentare 3434
 • HG 3434
 • Anexa 3434


 • HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice – Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva

 • Nota de fundamentare05092014
 • HG 05092014
 • Anexa 1 05092014


 • HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Nota de fundamentare 1705
 • HG 1705
 • ANEXA 1705


 • HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice -Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva

 • Nota de fundamentare
 • HG
 • ANEXA


 • HOTĂRÂRE privind modificarea valorii unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice –
  Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva

 • Nota de fundamentare
 • HG
 • ANEXA


 • HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Nota de fundamentare
 • HG
 • Anexa 1
 • ANEXA 2
 • ANEXA 3