Proiect de hotarare de Guvern pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a terenului în suprafaţă de 28,5663 ha, în vederea realizării obiectivului „Lucrări pentru punerea în funcțiune a capacității finale de producție de 8.500 mii tone/an lignit la Cariera Jilț Sud”

In conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată cu modificările ulterioare, Ministerul Apelor şi Pădurilor supune consultării publice Proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a terenului în suprafaţă de 28,5663 ha, în vederea realizării obiectivului „Lucrări pentru punerea în funcțiune a capacității finale de producție de 8.500 mii tone/an lignit la Cariera Jilț Sud”.

 Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/ propuneri/ sugestii în termen de 10 zile, începând cu data postării proiectului de act normativ, la Ministerul Apelor și Pădurilor, persoana de contact fiind domnul George Constantinescu, e-mail: george.constantinescu@map.gov.ro, fax: 0213169765.

 

HG – CEO – Scoatere definitiva terenuri pentru Cariera jilt Sud supraf 28,5663 ha

Nota de fundamentare – Scoatere definitiva terenuri pentru Cariera jilt Sud supraf 28,5663 ha