Prezentare Ape Paduri


Departamentul pentru Ape, Paduri si Piscicultura indeplineste functia de autoritate publica centrala in domeniile ape, paduri si piscicultura, realizand politicile si strategiile naţionale in domeniile coordonate si indeplinind rolul de autoritate de stat in aceste domenii.


Ministerul Apelor și Pădurilor a fost înființat în baza OUG nr. 1/2017 și a HG nr. 20/2017. Ministerul Apelor şi Pădurilor se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și îşi desfăşoară activitatea în domeniile: planificare strategică, managementul fondului forestier şi cinegetic, gospodărirea apelor, hidrologie, hidrogeologie, protecţia, conservarea şi refacerea capitalului natural din domeniul apelor şi pădurilor.