Plan Formare Profesională MAP

Furnizorii de formare profesională care doresc să se implice în implementarea planului de formare profesională a angajaților Ministerului Apelor și Pădurilor sunt invitați să trimită oferta, în variantă electronică, la adresa de e-mail: cristian.tomescu@map.gov.ro

 

Plan Formare MAP 2017


Ministerul Apelor și Pădurilor a fost înființat în baza OUG nr. 1/2017 și a HG nr. 20/2017. Ministerul Apelor şi Pădurilor se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și îşi desfăşoară activitatea în domeniile: planificare strategică, managementul fondului forestier şi cinegetic, gospodărirea apelor, hidrologie, hidrogeologie, protecţia, conservarea şi refacerea capitalului natural din domeniul apelor şi pădurilor.