În perioada 30 octombrie – 2 noiembrie 2017 sunt organizate la Amsterdam, în Olanda, Conferinţa şi expoziţia bienală „Săptămâna Internaţională a Apei”. Scopul principal al acestor evenimente este de a sensibiliza factorii de decizie de la nivel internaţional în vederea obţinerii în viitor a unor resurse de apă sigure, curate şi durabile în zonele cu densitate ridicată a populaţiei.

Conferinţa de la Amsterdam reprezintă platforma ce reuneşte oficiali ai guvernelor, ai sectorului privat, ai mediului academic şi ai societăţii civile din întreaga lume.

Conceptul central al acestor evenimente este „Apa şi nouă miliarde de persoane” şi se referă la necesitatea asigurării unui viitor cu resurse de apă sigure, curate şi durabile, mai ales în zonele cu densitate ridicată a populaţiei.

Delegaţia României la acest eveniment este condusă de doamna Adriana PETCU, secretar de stat în cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor. Doamna secretar de stat a participat la Masa Rotundă la Nivel Înalt, discuţiile fiind concentrate pe două teme – „Valoarea apei şi apă”, „Pace şi securitate“, acestea fiind subsidiare conceptului central. La discuţii au mai participat viceprimarul orașului Amsterdam, fostul ministru al Mediului şi Infrastructurii din Olanda, secretarul permanent pentru resurse de apă integrate de la Ministerul Apei şi al Sănătăţii din Burkina Faso şi directorul general al Departamentului de mediu al Comisiei Europene.

Modul de lucru a presupus expunerea motivelor pentru care apa este considerată cea mai preţioasă resursă pe care o avem. Foarte important, în cazul în care nu implementăm un management responsabil asociat acesteia, riscăm să ajungem în situaţia în care provocările cu care ne vom confrunta vor fi mai multe decât soluţiile posibile pe care le putem identifica. Problemele actuale au nevoie de răspunsuri eficiente şi aplicabile, în vederea creşterii cooperării dintre state, pentru a ne asigura că apa este împărţită în mod egal populaţiei, aceasta fiind, în fapt, un drept al omului.

În acest context, doamna secretar de stat Adriana Petcu a precizat că „România a dezvoltat un mecanism economic prin intermediul căruia apa devine un bun capabil a fi luat în considerare în activitatea economică. Din acest punct de vedere, dacă nu setăm o valoare economică a apei, riscăm să afectăm disponibilitatea şi calitatea naturală a apei. Totodată, în vederea securităţii apei este necesar un bun management al riscului privind lipsa de apă, al excesului de apă (inlusiv din punct de vedere al inundaţiilor) sau al poluării apei”.

De asemenea, în cadrul discuţiilor s-a identificat nevoia de a formula soluţii sau recomandări, în contextul în care apa nu cunoaşte graniţe şi nu se opreşte la ele. Din acest punct de vedere, doamna secretar de stat a precizat că „bazinul hidrografic al Dunării constituie unul din cele mai bune exemple din lume, ţinând cont de modalitatea de cooperare demonstrată de ţările implicate, în vederea soluţionării pacifiste a problemelor de graniţă, dar, în acelaşi timp, îmbunătăţind starea apei”.