În perioada 9 – 13 octombrie 2017, au loc la Varșovia, în Polonia, lucrările sesiunii comune a Comitetului Comisiei Economice a Națiunilor Unite pentru Păduri și Industrie Forestieră (COFI) și a Comisiei pentru Silvicultură a Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (EFC), ca parte a evenimentelor desfășurate cu ocazia celei de-a patra ediții a Săptămânii Europene a Pădurilor.

 

În deschiderea acestor reuniuni, la data de 9 octombrie 2017, a avut loc o reuniune la nivel înalt, organizată de Ministerul Mediului din Polonia, la care miniştrii şi alţi şefi de delegaţii au fost invitați să prezinte experiența națională în gestionarea durabilă a pădurilor, ca parte a procesului de consolidare a dezvoltării durabile în contextul angajamentelor Acordului de la Paris.

 

În intervențiile susținute au fost abordate aspectele globale ale politicii forestiere (Planul strategic al ONU privind pădurile, contribuția regională la Forumul ONU privind pădurile, resursele forestiere), aspecte privind cooperarea regională, cea de-a șaptesprezecea aniversare a parteneriatului EFC-FAO, sistemul pentru evaluarea managementului pădurilor.

 

Delegația României la acest eveniment este condusă de domnul Istrate Ștețco, secretar de stat în cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor.

 

În intervenția sa, din cadrul segmentului la nivel înalt, domnul Secretar de Stat Istrate Ștețco a precizat: „Atribuțiile principale ale modelului funcțional de pădure trebuie să reflecte capacitatea ecosistemului forestier de a juca un rol multifuncțional în societate, atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere al mediului. În acest context, noi implementăm principiile de conservare și durabilitate ale pădurii la nivel național, folosind sistemul «functional zoning» al pădurii”.

 

Totodată, domnul secretar de stat a menționat și faptul că pentru România, o provocare importantă o reprezintă extinderea vegetației forestiere în zonele de câmpie cu acoperire redusă de resurse forestiere. „Ca parte a eforturilor noastre, am adoptat un cadru legislativ adecvat și am creat mecanisme de finanțare care permit accelerarea procesului de împădurire. În acest context, a fost promovată legislația adecvată și a fost întărită capacitatea instituțională, ceea ce a condus în anul 2008 la înființarea și implementarea Sistemului informațional integrat de urmărire a materialelor lemnoase (SUMAL)”.

 

În încheierea intervenției, domnul secretar de stat Istrate Ștețco a subliniat: „Pentru promovarea unui model funcțional al pădurilor trebuie implicate toate părțile interesate, astfel încât să fie întărită colaborarea și să se dezvolte cadrul legal necesar unei bune guvernanțe în domeniul forestier”.