În perioada 1-5 mai 2017, are loc la New York, Statele Unite ale Americii, cea de-a 12-a sesiune a Forumului Națiunilor Unite privind Pădurile (UNFF12).

România este reprezentată de o delegație condusă de domnul Secretar de Stat Istrate Ștețco.

În cadrul Forumului se discută implementarea Planului Strategic al Națiunilor Unite pentru Păduri 2017-2030, aspecte privind monitorizarea, evaluarea și raportarea, precum și modalitățile pentru intensificarea cooperării, coordonării și angajamentului privind aspectele referitoare la păduri.

România a prezentat o declarație națională privind implementarea Planului Strategic al Națiunilor Unite pentru Păduri 2017-2030, fiind singura țară din UE, altături de Delegația UE la Organizația Națiunilor  Unite, care a avut intervenție în deschiderea Forumului.

În cadrul intervenției, domnul secretar de stat Istrate Ștețco a subliniat: „Agenda globală a politicii forestiere post-2015 reprezintă un pas important în ceea ce privește promovarea gestionării durabile a pădurilor. Urmând această linie, Planul strategic al ONU pentru păduri și primul său program de lucru reprezintă rezultate strategice importante care vor aborda mai bine provocările la nivel internațional, regional și național. România susține cele șase obiective globale privind pădurile și cele 26 de obiective care trebuie realizate până în 2030, așa cum sunt ele structurate în cadrul Planului.”.

Luând în considerare importanța cooperării și coordonării pentru respectarea angajamentelor în domeniul pădurilor, domnul secretar de stat a arătat „importanța economică și ecologică deosebită a pădurilor pentru conservarea planetei”, precizând: „Țara mea acordă o mare importanță gestionării durabile a pădurilor, în special în ceea ce privește integritatea pădurilor și extinderea terenurilor acoperite de vegetația forestieră”.

În ceea ce privește capacitatea națională, domnul secretar de stat a menționat că România se confruntă cu provocări semnificative, în special în ceea ce privește combaterea exploatării forestiere ilegale. Acesta a accentuat că din anul 2008 a început să fie implementat sistemul informațional SUMAL, care, ulterior, a fost dezvoltat și îmbunătățit cu Radarul Pădurilor, în prezent oferind o platformă electronică publică pentru raportarea și verificarea, în timp real, a transporturilor de lemn, asupra cărora există suspiciunea că sunt ilegale. Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemului continuă în prezent cu aplicația Inspectorul Pădurii, aflat în perioada de testare.

În încheierea intervenției sale, domnul secretar de stat Istrate Ștețco a precizat: „Credem că toate statele ar trebui să acorde atenție dezvoltării cadrului legal și capacității instituționale, pentru a permite o mai bună guvernare și punere în aplicare a politicii în domeniul forestier”.