În perioada 6-15 septembrie 2017 are loc la Ordos, în Republica Populară Chineză, cea de-a 13-a Conferință a Părților la Convenția Națiunilor Unite pentru combaterea deșertificării în țările afectate grav de secetă și/sau de deșertificare, în special în Africa. În cadrul acestei conferințe, în perioada 11-12 septembrie a.c., va avea loc segmentul la nivel înalt al reuniunii, la care România va fi reprezentată de o delegație condusă de domnul Istrate Steţco, secretar de stat pentru Păduri în cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor.

 

Segmentul la nivel înalt va fi organizat sub forma unei reuniuni plenare și a trei mese rotunde, la care miniştri şi alţi şefi de delegații vor putea prezenta soluții privind stoparea degradării terenurilor, deșertificării, apariției furtunilor de nisip și praf, precum și realizarea de sisteme de avertizare timpurie, ținte și acțiuni pentru susținerea eforturilor de atenuare a efectelor secetei.

 

Convenția pentru combaterea deșertificării a fost adoptată în anul 1994, fiind singurul acord internațional obligatoriu din punct de vedere juridic care leagă mediul și dezvoltarea de gestionarea durabilă a terenurilor. România a ratificat convenția în anul  1998 prin Legea nr. 111. Obiectivul general al convenției este abordarea sistematică a problemelor privind prevenirea și combaterea degradării terenurilor, evitarea efectelor secetelor, și combaterea fenomenului de deșertificare, în vederea ridicării standardului de viață al comunităților umane din zonele aflate sub un risc de această natură.