În perioada 06 – 17 noiembrie 2017, are loc la Bonn, în Germania, cea de-a XXIII-a Conferinţă a Părţilor la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice (UNFCCC), la cea de-a XIII-a Conferinţă a Părţilor la Protocolul de la Kyoto și la Prima Conferință a Părților la Acordul de la Paris, ce este organizată de Secretariatul Convenţiei, în colaborare cu Guvernul Germaniei și sub președinția Fiji.

 

În cadrul acestei Conferințe sunt prioritizate aspecte privind acțiunile globale sub incidența Acordului de la Paris, punerea în aplicare a acestuia, rezultatele generate de COP 23, precum și conexiunea cu alte procese de negociere la nivel internațional. De asemenea, miniștrii responsabili de finanțe vor adopta setul de Concluzii ale Consiliului Ecofin, ce vizează aspecte privind finanţarea internaţională a schimbărilor climatice.

 

Ministerul Apelor și Pădurilor a fost reprezentat la această Conferință, în perioada 10 – 11 noiembrie, de o delegație condusă de doamna secretar de stat Adriana PETCU.

 

La data de 10 noiembrie 2017, a fost organizată Ziua Inițiativei în domeniul apei („Water Action Day”). În cadrul evenimentului, doamna Adriana Petcu a susținut o intervenție în calitate de invitat special în cadrul panelului „Apa pentru agricultură și securitate alimentară“. Intervenția doamnei secretar de stat a evidențiat importanța necesității reducerii pierderii de apă, a reducerii poluării cu nitrați, a adaptării recoltelor la condițiile naturale, elemente ce contribuie la îmbunătățirea calității și disponibilității resurselor de apă. Totodată, doamna secretar de stat a menționat că este considerată „prioritară implementarea legislației UE în domeniul apei. În special al Directivei Cadru Apă, Directivei Nitrați și Directivei privind epurarea apelor uzate urbane”. Mai mult, în cadrul intervenției pe care a susținut-o în sesiunea de închidere, doamna Petcu a precizat că orice strategie adecvată de gestionare a apelor se confruntă cu multe provocări, una din cele mai importante fiind schimbările climatice.  

 

 

În încheiere, doamna secretar de stat a subliniat că „România este conștientă de faptul că implementarea unei politici durabile de gestionare a apei este foarte importantă. Acțiunile noastre sunt concentrate pe îmbunătățirea sitemului de monitorizare, a metodologiilor de evaluare și a sistemelor de informare pentru gestionarea apelor. De asemenea, o prioritate este și asigurarea resurselor financiare pentru implementarea programelor de investiții”.

 

Totodată, la data de 11 noiembrie 2017, în cadrul evenimentului Ziua Oceanelor, organizat în marja conferinței, doamna secretar de stat Petcu a semnat în numele României Declarația „Because the Ocean”, ce contribuie la sublinierea necesității de a stimula proiectele ce privesc mările și oceanele, conform obiectivelor UNFCCC și Acordului de la Paris.