Conducere:

Director General – Ilie Mihalache
Director managementul resurselor forestiere – Dan Achim
Director politici, strategii si proiecte in silvicultura – Dănuț Iacob

Director managementul resurselor cinegetice – Daniel Dicu

 

 

Fondul forestier al României are o suprafaţă de 6.529 mii hectare, reprezentând 27,3% din teritoriul ţării. Volumul total pe picior al pădurilor este estimat la peste 1.340 milioane m3.
România păstrează importante suprafeţe de păduri naturale, virgine şi cvasivirgine iar în prezent, parte din acestea, de valoare unică, sunt incluse în arii protejate oficial constituite.
Valoarea reală a sectorului forestier include mai mult decât contribuția adusă de sectoarele silvicultură și exploatarea lemnului, fabricarea de produse din lemn cu accent pe industria mobilei, fabricarea de hârtie și produse din hârtie. Funcțiile și impactul pădurilor asupra dezvoltării sustenabile a României au în vedere și rolul de protecție al acestora (corectare de torenți în fondul forestier, înființarea perdelelor forestiere de protecție, împădurirea terenurilor degradate și stabilizarea solului etc), rolul pădurilor în atenuarea schimbărilor climatice, rolul social și cultural, rolul de producere a resurselor energetice – biomasă etc.
Din această perspectivă, atunci când vorbim despre importanța reală a pădurilor trebuie cuantificată cu prioritate și contribuția adusă la diminuarea amplitudinii temperaturilor, atenuarea fenomenelor meteorologice extreme, combaterea secetei și inundațiilor, reducerea emisiilor de carbon si retenția gazelor cu efect de seră.

 

 


Managementul padurilor

 


Proiecte de acte normative

 


 

VOLUMELE-PENTRU-ANUL-2018 ale sortimentelor industriale de masă lemnoasă din fiecare specie, stabilite în baza datelor din sistemul informaţional SUMAL pentru partizile autorizate la exploatare şi exploatate la nivel national, ca medie a anilor 2015, 2016 și 2017

 


Decizia nr. 304/27.08.2018 privind nerespectarea prevederilor de catre SC SYRMARYTA S.R.L., a dispozițiilor art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008-Codul Silvic, a art. 7, alin. 1 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică probat prin H.G. nr. 715.2017.

  

VEZI AICI: Raportul privind starea pădurilor României – anul 2017

 


 

VEZI AICI: Raportul privind starea pădurilor României – anul 2016

 

 


DESCARCĂ: Catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România – Ediția octombrie 2018

 


 

 

Lista persoanelor juridice care realizează lucrări de regenerare şi întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor, precum şi lista persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic:

Lista persoanelor fizice atestate conform OM 718_2010 actualizata 29.07.2019
Lista persoanelor fizice atestate conform OM 1763_2015 actualizata 29.07.2019
Lista persoanelor juridice atestate conform OM 718_2010 actualizata 29.07.2019
Lista persoanelor juridice atestate conform OM 1763_2015 actualizata 29.07.2019


 

Lista persoanelor fizice și juridice atestate pentru proiectarea drumurilor forestiere, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 576/2009

 

Pers_fizice_atestate_pr_drumuri_sept_2017

Pers_juridice_atestate_pr_drumuri_sept_2017

 


 

Lista ocoale silvice

Registrul unic al producătorilor autorizaţi pentru producerea materialului forestier de reproducere destinat scopurilor forestiere

 


 

Lista unităţilor specializate să elaboreze amenajamente silvice în conformitate cu prevederile OM nr. 460/2010