Catalogul pădurilor virgine și cvasivirgine din România este publicat pe site-ul web al Ministerului Apelor și Pădurilor.

 

La data de 14 mai 2019, în Catalog este înscrisă o suprafață totală de 6.947,22 ha păduri virgine și 22.116,36 ha păduri cvasivirgine.

 

În ultimii doi ani și jumătate au fost introduse în catalog  4.378 ha de păduri virgine și 11.791 ha de păduri cvasivirgine.

 

Conservarea pădurilor virgine și cvasivirgine din România a fost și reprezintă în continuare o prioritate pentru Ministerul  Apelor și Pădurilor. În acest sens, la nivelul autorității de stat s-au făcut pași importanți în vederea finalizării procesului de identificare și cartare a pădurilor virgine/cvasivirgine din Romania precum și în direcția includerii pădurilor calificate în Catalogul Național.

 

Prima ediție a Catalogului, cea din 6 decembrie 2016, cuprindea o suprafaţă totală de 2.569 ha păduri virgine şi 10.325 ha păduri cvasivirgine. Prin compararea valorilor se poate observa că în ultimii doi ani și jumătate a existat o atenție constantă și s-au făcut eforturi pentru completarea Catalogului, în scopul finalizării unei baze de date cu privire la pădurile virgine și cvasivirgine din România, pentru a putea fi protejate corespunzător valorii acestora.

 

Ministerul Apelor şi Pădurilor are in vedere preluarea în Catalog a tuturor pădurilor care se califică și care fac parte în prezent din situl natural UNESCO „Păduri străvechi și seculare de fag din Carpați și alte regiuni ale Europei”. În acest scop, se efectuează o analiză a acestora, care se va finaliza în cursul anului 2019. Se au în vedere în special componentele „Codrul secular Slătioara”, „Cozia” și „Domogled”, a căror valoare este incontestabilă, dar a căror reprezentare în Catalog este în prezent nulă sau foarte redusă.

 

ISTORIE

România se poate mândri cu o tradiţie în ceea ce priveşte grija faţă de pădurile naturale în care omul nu a intervenit definiția dată de prof. P. Antonescu în anul 1908 a fost aceea de „monument natural”. În anul 1906, în Bucovina, au început demersurile pentru constituirea Rezervației Codrul Secular Slătioara, pe o suprafață de 671,11 ha, ca fiind o „pădure neatinsă de topor“. Astăzi, Codrii Seculari de la Slătioara sunt înscrişi în lista Patrimoniului Mondial UNESCO, urmând a fi introdusă și în Catalog ca pădure virgină.

 

FINANŢARE

Conştientizând importanţa pădurilor virgine şi pentru a se evita desfăşurarea unei activităţi benevole şi impredictibile ca mărime şi durată privind întocmirea studiilor de identificare, a fost alocată suma de peste 2,5 milioane de lei pentru întocmirea unui studiu naţional de identificare a pădurilor virgine şi cvasivirgine în România, în vederea înscrierii lor în Catalog. În prezent, caietul de sarcini pentru achiziţia publică a serviciilor este în lucru.

 

COLABORARE

Prin protocolul semnat cu Asociația WWF DCP România, Ministerul Apelor și Pădurilor și-a asumat public o serie de măsuri care vin în întâmpinarea eforturilor de finalizare a procesului de identificare a tuturor pădurilor virgine și cvasivirgine din România.

Astfel, pentru prima dată ministerul a creat posibilitatea prezentării publicului si în format geografic, a  situației pădurilor virgine incluse în catalogul național. Distribuția acestor păduri va putea fi urmărită de cei interesați pe siteul Ministerului Apelor şi Pădurilor.

Forma prezentată este un prim draft care va fi actualizat periodic luând în calcul și noile suprafețe care vor fi incluse în catalogul național.

CONSULTARE PUBLICĂ

Tot în cadrul protocolului, au fost susținute consultări publice la nivelul garzilor forestiere în vederea analizării situației pădurilor virgine din fiecare zonă, la care au fost invitați să participe toți factorii interesați (administratori de paduri și arii protejate, autorități, ONG-uri, reprezentanți a instituțiilor de învățământ).

La aceste consultări publice au participat peste 80 de factori interesați, datele obținute în cadrul acestor întâlniri fiind centralizate în vederea protejării acestor păduri în procesul de avizare a lucrărilor de exploatare. Astfel se  asigură un regim de protecție pentru aceste păduri până la finalizarea studiilor de fundamentare necesare introducerii lor în catalogul Național.

 

 

 

 


Catalog paduri virgine si cvasivirgine 15 mai 2019 XLS

Catalog paduri virgine si cvasivirgine 15 mai 2019 PDF