Catalogul pădurilor virgine și cvasivirgine din România este publicat pe site-ul web al Ministerului Apelor și Pădurilor.

 

La data de 24 octombrie 2018, în Catalog este înscrisă o suprafață totală de 5.898,92 ha păduri virgine și 15.192,6 ha păduri cvasivirgine.

În ultimii doi ani au fost introduse în catalog  3.330 ha de păduri virgine și 4.867 ha de păduri cvasivirgine.

Conservarea pădurilor virgine și cvasivirgine din România reprezintă o prioritate pentru Ministerul  Apelor și Pădurilor. În acest sens, la nivelul autorității de stat s-au făcut pași importanți în vederea finalizării procesului de identificare și cartare a pădurilor virgine/cvasivirgine din Romania precum și în direcția includerii pădurlor calificate în Catalogul Național.

Prima ediție a Catalogului, cea din 6 decembrie 2016 cuprindea o suprafaţă totală de 2.569 ha păduri virgine şi 10.325 ha păduri cvasivirgine. Prin compararea valorilor se poate observa că în ultimii doi ani a existat o atenție constantă și s-au făcut eforturi pentru a completarea, în scopul finalizării unei baze de date cu privire la pădurile virgine și cvasivirgine din România, pentru a putea fi protejate corespunzător valorii acestora.

Până în prezent in catalogul național sunt introduse peste 21.000 ha de pădure, pe lângă acestea, alte 17000 ha de pădure (care nu sunt incluse inca în catalogul național), fac parte din Patrimoniul Mondial UNESCO.

Peste 4.000 ha de păduri sunt deja avizate în amenajamentele silvice și vor fi incluse în curând în catalogul național. În baza consultărilor publice finalizate, alte 23.000 ha sunt în diferite faze de avizare la autoritățile din teritoriu.

În toate aceste suprafețe, lucrările silvice sunt oprite, iar 44 000 ha de padure beneficiază deja de un regim de protecție strictă.

 

ISTORIE

România se poate mândri cu o tradiţie în ceea ce priveşte grija faţă de pădurile naturale în care omul nu a intervenit definiția dată de prof. P. Antonescu în anul 1908 a fost aceea de „monument natural”. În anul 1906, în Bucovina, au început demersurile pentru constituirea Rezervației Codrul Secular Slătioara, pe o suprafață de 671,11 ha, ca fiind o „pădure neatinsă de topor“. Astăzi, Codrii Seculari de la Slătioara sunt înscrişi în lista Patrimoniului Mondial UNESCO, urmând a fi introdusă și în Catalog ca pădure virgină.

 

FINANŢARE

Conştientizând importanţa pădurilor virgine şi pentru a se evita desfăşurarea unei activităţi benevole şi impredictibile ca mărime şi durată privind întocmirea studiilor de identificare, a fost alocată suma de peste 2,5 milioane de lei pentru întocmirea unui studiu naţional de identificare a pădurilor virgine şi cvasivirgine în România, în vederea înscrierii lor în Catalog. În prezent, caietul de sarcini pentru achiziţia publică a serviciilor este în lucru.

 

COLABORARE

Prin protocolul semnat cu Asociația WWF DCP România, Ministerul Apelor și Pădurilor și-a asumat public o serie de măsuri care vin în întâmpinarea eforturilor de finalizare a procesului de identificare a tuturor pădurilor virgine și cvasivirgine din România.

Astfel, pentru prima dată ministerul a creat posibilitatea prezentării publicului si în format geografic, a  situației pădurilor virgine incluse în catalogul național. Distribuția acestor păduri va putea fi urmărită de cei interesați pe siteul Ministerului Apelor şi Pădurilor.

Forma prezentată este un prim draft care va fi actualizat periodic luând în calcul și noile suprafețe care vor fi incluse în catalogul național.

CONSULTARE PUBLICĂ

Tot în cadrul protocolului, au fost susținute consultări publice la nivelul garzilor forestiere în vederea analizării situației pădurilor virgine din fiecare zonă, la care au fost invitați să participe toți factorii interesați (administratori de paduri și arii protejate, autorități, ONG-uri, reprezentanți a instituțiilor de învățământ).

La aceste consultări publice au participat peste 80 de factori interesați, datele obținute în cadrul acestor întâlniri fiind centralizate în vederea protejării acestor păduri în procesul de avizare a lucrărilor de exploatare. Astfel se  asigură un regim de protecție pentru aceste păduri până la finalizarea studiilor de fundamentare necesare introducerii lor în catalogul Național.

 

 

 

 


catalog oct 2018 PDF

catalog oct 2018 XLS