La 25 martie, românii sărbătoresc Ziua Naţională a Pădurilor, celebrare al cărei scop este acela de a creşte gradul de responsabilizare în privinţa dezvoltării durabile a tuturor tipurilor de păduri, în beneficiul generaţiilor prezente şi viitoare.

Ziua Națională a Pădurilor oferă prilejul de a ne aminti că noi, românii, avem o bogăție fără seamăn în Europa. Pădurile noastre sunt unice, sunt frumoase, sunt istorice și parte din ele a rămas încă neatinsă de activitățile umane. De aceea, avem obligația să gestionăm cu mare responsabilitate această comoară inestimabilă și să o lăsăm moștenire generațiilor viitoare.

Pădurea nu înseamnă doar arborii. Pădurea înseamnă trecutul, prezentul și viitorul nostru. Pădurea înseamnă zid de apărare împotriva unor fenomene extreme ale naturii care, în ultima vreme din ce în ce mai des, se răzvrătește împotriva noastră. Pădurea este locul în care trăiesc mii și mii de specii de animale și plante așezate într-o ordine perfectă în lanțul trofic, iar noi, oamenii, nu avem dreptul să distrugem lucrarea de ceasornicar a naturii. De aceea, dacă în trecut s-a întâmplat să fie agresată, astăzi trebuie să o ajutăm să se regenereze.

Pădurea nu a fost doar leagănul civilizației, ci și leagănul legendelor și al poveștilor noastre. Cum am mai putea să spunem copiilor noștri basme, dacă nu ar mai vedea pădurea și nu ar mai visa că acolo este locul magic al întâmplărilor din poveste?

România are un fond forestier mai mult decât generos, cu o suprafaţă totală de peste 6.5 milioane de hectare, adică 27,3% din teritoriul țării, și este înzestrată cu importante suprafeţe de păduri naturale, virgine şi cvasivirgine, care, în prezent, sunt de valoare unică, sunt incluse în arii protejate oficial constituite, iar unele fac parte din patrimoniul UNESCO.

Funcțiile și impactul pădurilor asupra dezvoltării sustenabile a României au în vedere și rolul de protecție al acestora. Ele permit corectarea torenților, creează perdele forestiere de protecție, stabilizează solul, domolesc vânturile. Pădurile au și rol de atenuare a schimbărilor climatice, dar și de producere a resurselor energetice – biomasă. Atunci când vorbim despre importanța reală a pădurilor trebuie să ne gândim cu prioritate și la contribuția adusă la diminuarea amplitudinii temperaturilor, atenuarea fenomenelor meteorologice extreme, combaterea secetei și inundațiilor, reducerea emisiilor de carbon si retenția gazelor cu efect de seră.

Pentru a putea gestiona durabil pădurile României am derulat, încă de la începutul mandatului meu ca ministru al Apelor și Pădurilor, o serie de întâlniri deschise și extrem de constructive, atât cu cei care activează în domeniul forestier, dar și cu reprezentanți ai ONG-urilor. Împreună încercăm să sintetizăm problemele din domeniul forestier și vom găsi, tot împreună, cele mai bune soluții, astfel încât să diminuăm, dacă nu chiar să eliminăm, aspectele negative constatate”, a spus ministrul Ioan Deneș.

În pădurile de stat, administrate de Romsilva, în 2017 au fost regenerate 15.984 de hectare și au fost plantați peste 34 de milioane de puieți forestieri, cu o investiție de aproximativ 134 de milioane de lei.
Programul de regenerare a pădurilor, stabilit pentru anul 2018, este de 12.881 ha, iar valoarea lucrărilor este de 167,4 milioane de lei.

Din păcate, încă trăim vremuri în care tăiem arbori pentru a ne încălzi casele, dar trebuie să ne reorientăm astfel încât să găsim alte surse de căldură, să pășim mai repede spre un viitor în care sursele de energie nu mai provin din trupul pădurii. Dezvoltarea durabilă este un concept foarte des utilizat în discursuri, dar a venit momentul să ne gândim cu toții la soluții concrete care să ne aducă o viață mai bună într-o armonie perfectă cu natura.

Pădurile României nu sunt numai ale noastre, ale românilor, ci ele sunt ale tuturor cetățenilor Europei. Vă îndemn să le iubiți mai mult, să le prețuiți mai mult, să le apărați mai mult, ca pe un dar inestimabil. Este un dar pe care l-am primit de la înaintașii noștri, iar datoria noastră este să îi facem părtași la acest dar și pe cei care vor veni după noi. Parafrazând versurile poetului nostru național, de Ziua Națională a Pădurilor, urez: <<Codrule, codruțule, la mulți ani, drăguțule!>>”, a spus ministrul Ioan Deneș.