NORME PROCEDURALE INTERNE – ANEXA 2

NORME PROCEDURALE INTERNE – obiect stabilirea procedurii de organizare și efectuare a achiziției publice de servicii din categoria celor cuprinse în Anexă 2 la Legea Nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

 

Anexă la Ordinul ministrului Ministerului Apelor și Pădurilor nr. 596/2017