NORME PROCEDURALE INTERNE – ANEXA 2

NORME PROCEDURALE INTERNE – obiect stabilirea procedurii de organizare și efectuare a achiziției publice de servicii din categoria celor cuprinse în Anexă 2 la Legea Nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

 

Anexă la Ordinul ministrului Ministerului Apelor și Pădurilor nr. 596/2017


Ministerul Apelor și Pădurilor a fost înființat în baza OUG nr. 1/2017 și a HG nr. 20/2017. Ministerul Apelor şi Pădurilor se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și îşi desfăşoară activitatea în domeniile: planificare strategică, managementul fondului forestier şi cinegetic, gospodărirea apelor, hidrologie, hidrogeologie, protecţia, conservarea şi refacerea capitalului natural din domeniul apelor şi pădurilor.