Transparenta decizionalaMinisterul Apelor și Pădurilor supune consultării publice proiectul de HG privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Punerea în siguranță a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor pe râul Ialomița și afluenți, pe sectorul Slobozia – Țăndărei, județul Ialomița (etapa a-II-a)”, aflate pe raza localităților Slobozia, Țăndărei și Mărculești din județul Ialomița

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Guvernului privind declanșarea …

Citeşte articol
  

MAP supune consultării publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind prorogarea termenului prevazut la art. 3 alin. (1) din Hotarârea Guvernului nr. 1004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor şi Pădurilor (MAP) supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului …

Citeşte articol


Proiect de hotarire a Guvernului privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Punerea în siguranță a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor pe râul Ialomița și afluenți, în zona municipiului Urziceni, județul Ialomița (etapa a-II-a)”, aflate pe raza localităților Urziceni și Bărbulești din județul Ialomița

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Guvernului privind …

Citeşte articol


Ministerul Apelor şi Pădurilor supune consultării publice proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a terenului în suprafaţă de 9,4014 ha, în vederea realizării obiectivului de interes național și de utilitate publică „Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșiuța, județul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an”

Potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată cu modificările ulterioare, Ministerul Apelor şi Pădurilor supune consultării publice proiectul de Hotărâre a …

Citeşte articol
 

Ministerul Apelor şi Pădurilor supune consultării publice proiectul de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apelor si Pădurilor – Regia Naţionala a Pădurilor – Romsilva

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor si Pădurilor (MAP), vă rugăm să asiguraţi pană la data de …

Citeşte articol
 

Ministerul Apelor şi Pădurilor supune consultării publice proiectul de HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP) supune dezbaterii proiectul de HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei …

Citeşte articol