Negocieri România-Serbia privind cooperarea în domeniul gospodăririi durabile a apelor transfrontaliere

În perioada 29 – 31 mai 2017 s-a desfăşurat, la Timișoara, cea de a IV-a rundă  de negociere a noului Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul gospodăririi durabile a apelor transfrontaliere.

Procesul de negociere a fost coordonat, pentru partea română, de către doamna Simona Olimpia NEGRU, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor, iar pentru Partea sârbă, de către doamna Nataša Milić, director, Directia Republicană de Apă, Ministerul Agriculturii și Protecției Mediului.

Negocierile au ca scop stabilirea unui nou cadru juridic în domeniul gospodăririi apelor transfontaliere. În prezent, colaborarea cu Republica Serbia în domeniul gospodăririi apelor de frontieră se desfășoară în baza Acordului între R.P. Română și R.P.F. Iugoslavia privind problemele hidrotehnice de pe sistemele hidrotehnice și cursurile de apă de pe frontieră, sau întretăiate de frontiera de stat, semnat la  7 aprilie 1955, la București.