În perioada 5-9 iunie 2017, se desfășoară, la New York, Conferința ONU la nivel înalt privind sprijinirea implementării Obiectivului de dezvoltare durabilă 14 privind conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine. Aceasta  coincide cu Ziua Mondială a Oceanelor, care este sărbătorită la 8 iunie. Guvernele statelor Suedia și Insulele Fiji au avut responsabilitatea co-prezidării acestei Conferințe.

 

Scopul acestei Conferințe este de a reprezenta un punct de cotitură pentru  stoparea poluării oceanelor și urmareste implicarea tuturor țărilor participante în vederea găsirii soluțiilor în acest sens.

Conferința constă în reuniuni plenare, dialoguri de parteneriat și organizarea unui eveniment special cu ocazia Zilei Mondiale a Oceanelor.

La New York, România este reprezentată de delegația condusă de ministrul Apelor și  Pădurilor, doamna Adriana PETCU. Doamna ministru PETCU a avut o intervenție în cadrul sesiunii plenare a Conferinței, precum și în cadrul dialogului de parteneriat 1 „Combaterea poluării marine”.

În cadrul sesiunii plenare, doamna ministru a subliniat importanța opririi degradării oceanelor și mărilor, precum și necesitatea de a face din protecția mediului marin o prioritate cheie a politicilor noastre. Totodată, a anunțat că România a ratificat Acordul de la Paris și faptul că ministrul român de externe, Teodor Meleșcanu, a depus instrumentul de ratificare la Secretariatul ONU, pe 1 iunie a.c.

„În acest context, ţara mea acordă o importanţă majoră acţiunilor de protecţie a mediului marin. Ne concentrăm pe reducerea poluării din surse terestre şi din mare, dar şi pe promovarea pescuitului durabil. Scopul acestor acţiuni este redresarea şi conservarea ecosistemelor marine în vederea asigurării dezvoltării zonelor marine şi costiere. România este profund angajată să susţină cooperarea în vederea atingerii unei stări bune a mediului pentru apele marine, în concordanţă cu prevederile Directivei Cadru Strategia UE pentru Mediul Marin, în special pentru Marea Neagră. Atingerea obiectivelor acestei strategii va contribui la atingerea ţintelor stabilite de Obiectivul de dezvoltare durabilă 14”, a sustinut doamna ministru Adriana PETCU.

De asemenea, ministrul Apelor și Pădurilor a exprimat preocuparea pentru numirea unui reprezentat special al Secretarului General ONU pentru oceane, în vederea continuării sprijinului necesar implementării Obiectivului de Dezvoltare Durabilă 14.

În cadrul dialogului de parteneriat 1 „Combaterea poluării marine”, doamna ministru a subliniat necesitatea planificarii și gestionării activităților specifice zonelor costiere, atât la nivel național, cât și la nivel regional.

România a dezvoltat un Master Plan pentru protecţia şi reabilitarea zonei costiere a Mării Negre. Măsurile propuse au ca obiectiv principal stoparea eroziunii costiere, protejarea bunurilor şi siguranţa locuinţelor în zona costieră. Master Planul este în curs de implementare. De asemenea, România în calitate de cea mai mare ţară din bazinul Dunării şi prin poziţia sa geografică, contribuie la dezvoltarea şi actualizarea Planului de management bazinal al fluviului Dunărea. Poluarea cu nutrienţi a fost identificată ca unul din aspectele principale al managementului apelor în bazinul Dunării şi, prin urmare, Marea Neagră, respectiv apele şi zona costieră, au devenit mai sensibile la eutrofizare”, a mai precizat doamna ministru PETCU.

În cadrul conferintei, România și-a anunțat angajamentul voluntar „Good Environmental Status in The Black Sea Marine Region by 2020” în vederea susținerii implementării ODD14.  

         Dintre obiectivele care stau la baza tematicii conferinței, cele mai importante sunt:

– identificarea metodelor de implementare a Obiectivului de dezvoltare durabilă 14;

– continuarea implementării Obiectivului de dezvoltare durabilă 14 pe baza parteneriatelor existente și stimularea creării de noi parteneriate de succes;

– implicarea tuturor factorilor interesați în vederea analizării provocărilor, dar și a oportunităților și a măsurilor adoptate pentru implementarea Obiectivului 14;

– schimbul de experiență privind implementarea Obiectivului 14 la nivel național, regional și internațional;

– contribuirea la procesul de monitorizare și revizuire a Agendei 2030 privind dezvoltarea durabilă.

La sfârșitul Conferinței se va adopta, prin consens, o declarație agreată interguvernamental, sub forma unui document „Call for Action”, pentru susținerea implementării Obiectivului 14, un raport al co-președinților privind dialogurile de parteneriat, precum și lista angajamentelor voluntare pentru implementarea Obiectivului 14, care au fost anunțate în timpul Conferinței.