Ministerului Apelor și Pădurilor supune consultării publice Proiectul de HG privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în Administrația Bazinală de Apă prin Exploatarea Complexă Stânca-Costești, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre

În conformitate cu Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică Ministerul Apelor și Pădurilor supune consultării publice  Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” prin Exploatarea Complexă Stânca-Costești, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile, începând cu data publicării proiectului de act  normative ( 29.03.2018 ), la Ministerul Apelor și Pădurilor-Administrația Națională Apele Române, persoana de contact: doamna Carmen Apostol– email carmen.apostol@das.rowater.ro, tel. 0234/541646 – Administrația Bazinală prin Exploatarea Complexă Stânca-Costești

 

HG
NOTA DE FUNDAMENTARE
ANEXA_HG_REEV_STANCA_2018