Ministerului Apelor și Pădurilor supune consultării publice Proiectul de HG privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre

În conformitate cu Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică Ministerul Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice  Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea , instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării, după caz, și pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile, începând cu data publicării proiectului de act  normative ( 29.03.2018 ), la Ministerul Apelor și Pădurilor-Administrația Națională Apele Române, persoana de contact: doamna Carmen Apostol– email carmen.apostol@das.rowater.ro, tel. 0234/541646 – Administrația Bazinală Argeș-Vedea.

 

HOTARARE
NOTA DE FUNDAMENTARE
ANEXA