DEZBATERE: OM privind privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2526/2016 privind completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL

Ministerul Apelor şi Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de ordin privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2526/2016 privind completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobate prin  Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014.

 

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor şi Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul ordin privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2526/2016 privind completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobate prin  Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014

 

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii in termen de 10 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ, la Ministerului Apelor și Pădurilor, Direcţia politici şi strategii în silvicultură, persoana de contact: doamna Ivășchescu Natalia Iulia     e-mail: iulia.ivaschescu@mmediu.ro  tel/fax: 0213169765


Referat de aprobare

Proiect Ordin de Ministru