Ministerul Apelor și Pădurilor supune consultării publice  Proiectul de HG privind privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării, după caz, și pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În conformitate cu Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică Ministerul Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării, după caz, și pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile, începând cu data publicării proiectului de act normative (29.03.2018 ), la Ministerul Apelor și Pădurilor-Administrația Națională Apele Române, persoana de contact: doamna Carmen Apostol – email carmen.apostol@das.rowater.ro, tel. 0234/541646 – Administrația Bazinală Siret.

HG trecere in privat casare 2018

Nota de fundamentare

Anexa_HG_casare_public_2018